آسایشگاه روانی المسره

  واقع در منطقه ی عامرات و با داشتن 245 تخت خواب یکی از مجهزترین و مدرن ترین مراکز درمانی مسقط خواهد بود که دارای بخش های تشخیص، بازتوانی، ارژانس خواهد بود. هزینه کل پروژه مبلغ 130 میلیون دلار می باشد

بیمارستان فوق تخصصی دقم

فاز اول این بیمارستان با 35 تخت خواب آغاز شده و با 75 تخت خواب در فاز دوم به پایان خواهد رسید. هزینه کل پروژه مبلغ 18.1 میلیون دلار

بیمارستان ها و مراکز درمانی جدید مسقط

ساخت بیمارستان های بزرگ در شهر های راوی (ساختمان 9 طبقه) الخویر (بیمارستان 80 تخت خوابی) و 13 مرکز درمانی در شهر های برکه، دقم، سویق، خبورا، بوریمی، ابری و فلج الکابال آغاز شده است. هزینه ی کل پروژه ها: 260 میلیون دلار

بیمارستان عمومی مسقط

  بیمارستانی مدرن و مجهز در مقابل فرودگاه بین المللی مسقط خدمات درمانی با کیفیت و پیشرفته را ارائه خواهد کرد. هزینه ی کل پروژه مبلغ 364 میلیون دلار می باشد

شهر بین المللی سلامت

  با مساحتی بالغ بر  هشتصد هزار مترمربع این پرژه ی بزرگ و با داشتن 530 تخت خواب، مرکز انتقال عضو، مرکز تشخیص و درمان، استراحتگاه های رفاهی درمانی و یک هتل لوکس بزرگ می باشد. هزینه ی کل پروژه مبلغ 1 میلیارد دلار

شهر درمانی سلطان قابوس

این شهر سلامت عظیم مجموعه ای شامل 5 بیمارستان بزرگ است که توسط امکانات رفاهی و آزمایشگاه های مجهز پشتیبانی می شود. هزینه ی کل پروژه 1.5 میلیارد دلار می باشد.