اقامت امارات با خرید ملک

اقامت امارات با خرید ملک Previous Next در سال های اخیر قوانین کشور امارات در زمینه ی خرید ملک تسهیل شده است، از این روگروه زیادی از افرادی که در اندیشه ی کسب اقامت کشور امارات هستند، خرید ملک را به عنوان یکی از روش هایی که شرایط ویژه ای نداشته و تنها بر اساس […]

حقوق و درآمد پزشکان در ترکیه

حقوق و درآمد پزشکان در ترکیه مدت‌زمان نسبتاً طولانی برای دریافت مدرک و رسیدن به تخصص موردنیاز در کنار جایگاه خطیر و مسئولیت بزرگ، پزشکی را در سطر اول جدول رده‌بندی مشاغل از لحاظ حقوق و دستمزد قرار داده است. می‌توان گفت مانند بسیاری از کشورها، پزشکی یکی از پردرآمدترین شغل‌ها در ترکیه است. پایین […]

قانون جدید شهروندی امارات متحده عربی برای پزشکان

قانون جدید شهروندی امارات متحده عربی برای پزشکان نرخ بیکاری پایین، درآمد مناسب و نیاز مبرم کشور امارات به پزشکان آن را به یکی از محبوب‌ترین کشورها برای مهاجرت کاری و فعالیت این گروه تبدیل کرده است. پیش از این در مورد فر آیند دریافت مجوز کاری پزشکان در امارات صحبت کرده ایم. یکی از روش‌های […]