نمونه سولات آزمون

تکنسین رادیولوژی

Radiology Technician

دکتر داروساز

Pharmacist

فیزیوتراپی

Physiotherapy

جراح پلاستیک

Plastic Surgeon

اورولوژی

Urology

پزشک عمومی

General Practitioner

روان پزشکی

Psychiatry

متخصص گوارش

Circulatory Specialist

دندان پزشک عمومی

General Dentist

متخصص گوش و حلق و بینی

ENT Specialist

رادیولوژی

Radiology

پوست

Skin