به دلیل نیاز قابل توجه پزشکان به داشتن تعامل با مجامع آموزشی و سلامت در سراسر دنیا و با نظر به برخی محدودیت های موجود در کشور، گروه سلامت هلدینگ آریان به جهت داشتن تجربه ی کافی در زمینه ی برقراری تعاملات بین الملل و با هدف افزایش دسترسی به امکانات آموزشی روز و توسعه ی سلامت پایدار، خدمات ویژه ای را به اعضای محترم جامعه ی پزشکی و درمان کشور ارائه می دهد.

خدمات تخصصی ویژه پزشکان

پرداخت های بین المللی

دوره های آموزشی

پکیج آموزش زبان انگلیسی

ساخت رزومه تخصصی

برنامه های مهاجرتی

آزمون های پزشکی

med2

میز دیجیتال پزشکی

عضویت در انجمن های
تخصصی بین المللی

مشاوره تأسیس مرکز درمانی
خارج از کشور

بازدید های تخصصی پزشکی

استخدام پزشک

۵ سال سابقه درخشان در خدمت گذاری به جامعه محترم پزشکی و کادر درمانی کشور در سطح بین المللی