پرداخت های بین المللی ویژه پزشکان

 

 خدمات مالی بین الملل ویژه پزشکان
خدمات مالی بین الملل

با توجه به محدودیت های انتقال پول به خارج از کشور و انجام پرداخت های بین المللی در ایران و همچنین نیاز پزشکان به برقراری تعاملات گسترده با مجامع علمی و درمانی خارج از کشور، گروه آریان نسبت به ارائه خدمات مالی بین الملل ویژه پزشکان محترم اقدام کرده است.

این خدمات شامل موارد زیر می باشد:
پرداخت آزمون های پزشکی
خرید جزوات و کتب علمی معتبر
خرید آنلاین از سایت های خارجی
ثبت نام سمینار ها و دوره های آموزشی تخصصی
پرداخت حق عضویت در انجمن های پزشکی اروپا و آمریکا
ثبت نام جهت اعتبار سنجی مدارک تحصیلی و سوابق کاری .